Jedna bytová jednotka – dvě „poměrová měřidla“

  1. ARTAV
  2. Jedna bytová jednotka – dvě „poměrová měřidla“
legislativa

Text otázky

Dobrý den, 1/ V rámci jedné bj jsou instalovány 2 vodoměry, elektroměry a plynoměry. Na rozdíl od plynu a elektřiny je mi správcovskou firmou účtována spotřeba vody účtována hromadně za bj. Vzhledem k tomu, že jedno z odběrných míst vody je pronajímáno, potřebuji vyúčtování odděleně za každý vodoměr zvlášť. Mám na takovéto vyúčtování; dle jednotlivých odběrných míst nárok? 2/ Vodoměr k odběrovému místu ve společných prostorách SVJ /slouží pro úklid domu/. Spotřeba je údajně rozúčtována na všechny bj. Má správce povinnost vystavit k tomuto vodoměru samostané vyúčtování /celkové/, pro možnost kontroly spotřeby? Děkuji Vlk Jan

Odpověď na otázku

Zákon 67/2013 Sb. stanoví, že rozúčtování se provádí pro jednotlivé příjemce služeb. Příjemcem služeb se podle § 2, ods. b) rozumí:

  1. nájemce bytu, nebo
  2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví

Na rozúčtování nákladů odděleně pro jednotlivá odběrná místa nárok máte tedy nárok pouze v případě, že se jedná o rozdílné příjemce služeb.

Vyhláška 269/2015 S. stanoví v § 5, odst. 3):

Náklady na poskytování teplé vody odebrané přímo jednotlivými příjemci služeb ve společných prostorách zúčtovací jednotky, kde jsou instalovány vodoměry, rozúčtuje poskytovatel služeb na tyto příjemce služeb podle evidence spotřeb; pokud nejsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto příjemcům služeb způsobem, který stanoví poskytovatel služeb.

Záleží tedy na tom, zda se vede evidence spotřeb k odběrovému místu ve společných prostorách SVJ. Pokud nikoliv, je třeba postupovat tak, jak určí poskytovatel služeb. Poskytovatelem služeb je u Vás SVJ, což stanoví 67/2013 Sb. § 2, ods. a) tohoto zákona.

Menu