Kalorimetry

  1. ARTAV
  2. Kalorimetry
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat po jak dlouhé době se musí měnit nebo kalibrovat kalorimetry v bytovém domě. Měli jsme zafixováno, že je tam lhůta 5 let, ale teď se s námi začali lidé přít, že je tato doba jiná. Případně mohu se zeptat, jaká vyhláška nebo zákon toto upravuje? Děkuji.

Odpověď na otázku

Dobu platnosti ověření stanovuje zákon o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláška č. 345/02 Sb. a vyhl. č. 285/11 Sb. Pro měřiče tepla je stanovena platnost ověřovací lhůty 4 roky. Podle vyhlášky č. 285/2011 Sb. se pro bytové vodoměry na teplou i studenou vodu ověřené po 1. lednu 2012 doba platnosti ověření sjednocuje na 5 let.