Kc-keficient prestupu tepla

  1. ARTAV
  2. Kc-keficient prestupu tepla
ostatni

Text otázky

Norma stanovuje upnutie PRVN na radiátor celou plochou. Ako sa stanovuje Kc - prestupu tepla, ak sú v dome radiátory s povrchom plochým a hladkým, mierne -plytko vlnité, vlnité( dotýkajú sa len na výžku dvoch vlnoviek a rúrkové. Určuje sa to aj podµa toho na koµko % je tesné spojenie?Napr. podµa vzorca namerané ID 700/85(%)x 100 = Kc ? Nesprávne určené Kc má pri podiele rozpočítavania 30% ZZ 70% SZ veµký nespravodlivý dopad na jednotlivé byty, najmä tam kde sú povrchy radiátora ploché a nízke výkony radiátorov.

Odpověď na otázku

Koeficient Kc, pro zhodnocení přestupu tepla z otopného tělesa do indikátoru> vytápění, se určuje na základě měření ve zkušební komoře.