Kde najdu směrná čísla.

  1. ARTAV
  2. Kde najdu směrná čísla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, ve kterém zákoně nebo vyhlášce jsou uvedena roční směrná čísla spotřeby vody. Jsme společenství vlastníků a některé byty vodoměry mají a jiné ne. V našem domě je pouze studená voda, každý vlastník má doma vlastní bojler. Zvažujeme, jak udělat vyúčtování SV. Měli by se nejdříve spočítat byty bez vodoměrů a pak zbytek rozdělit dle vodoměrů nebo obráceně.Děkuji za odpověďM. Kolmanová

Odpověď na otázku

Vážená paní Kolmanová,Váš dotaz má několik částí a proto i naše odpověď bude rozdělena na několikoddílů.1. Rozúčtování nákladů na poskytování studené vody řeší Cenový věstník MFč.1/2009, část II., článek 2. Pitná voda, odstavce 14 a 15. Tento dokumentnaleznete na našich stránkách www.artav.cz/legislativa.html2. Směrná čísla roční spotřeby vody jsou obsažena ve Vyhl. Mze č.428/2001Sb., Příloha č.12 (pro Váš případ oddíl I., bod 5 – směrné číslo spotřebyčiní 46 m3 pro osobu a rok).3. V žádném případě však nedoporučujeme Vámi zmíněný postup, tj., rozděleníčásti nákladů podle směrných čísel a části podle náměru bytových vodoměrů.Podle našich zkušeností je třeba zvolit jeden z obou postupů tak, aby se provšechny konečné spotřebitele postupovalo podle identického klíče.