Kdo hradí a kolik revizi vodoměrů?

  1. ARTAV
  2. Kdo hradí a kolik revizi vodoměrů?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlíme dva v garsonce a každý rok máme protočeno 105m3 teplé vody.Jen se sprchnem ráno večer.Oběhly jsme barák a zjistily jsme dost nesrovnalostí-plus máme vedle Sebe ubytovnu a tam prý neplatí vůbec.Kdo bude platit a kolik za přeměření a celkovou revizi a koho máme požádat?Děkuji Tymlová

Odpověď na otázku

Naměřených 105 m3 teplé vody za rok odpovídá Vámi popisovanému způsobujejího využívání.Běžná spotřeba teplé vody činí 120 litrů na osobu a den s následujícímrozložením:- 1x sprchování (za podmínky, že je krátké, max. pětiminutové) 50 litrů,- 10x ostatní hygiena (mytí rukou, čištění zubů a.j. po dobu 10 vteřin) 30 litrů,- 1x mytí nádobí (v myčce) 20 litrů,- praní, úklid (praní v automatické pračce 1x za týden) 20 litrů.Vy se sprchujete dva dvakrát denně, t.j.: (2x2x50x365)/1000= 73m3.Pokud se přesto hodláte přesvědčit o správnosti měření bytového vodoměru,požádejte vlastníka objektu o jeho přezkoušení v době platnosti jeho ověřenípodle §11 odst. 4 zákona o metrologii (505/90Sb.).Nutno dodat, že dle oznámení ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a oznámení 01/03vyplývá, že vodoměr se považuje za správný, pokud zjištěné chyby nepřesáhnousvojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušnýmmetrologickým předpisem.Úhrady za takovéto přezkoušení se obvykle provádí následujícím postupem:Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že:a) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem(viz výše), hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměruodběratel (konečný spotřebitel, tedy Vy),b) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušenímprovozovatel (vlastník objektu).Cena za přezkoušení bytového vodoměru, demontáž a zpětnou montáž vodoměru vč. plombování se pohybuje obvykle od 650,- Kč/ks vč. DPH bez dopravy.