Kdo může dělat rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Kdo může dělat rozúčtování
ostatni

Text otázky

Prosím, pokud můžete, pošlete mi informaci, podle které vyhlášky nebo metodiky se provádí měření spotřeby a vyúčtování tepla a zda je možné, že by si to správce družstva dělal sám. Děkuji

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky teplé vody jsou stanovena ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb.Teoreticky je možné, aby rozúčtování prováděl majitel nebo pověřený správce domu sám, musí však dodržovat ustanovení uvedené vyhlášky a musí k tomu mít potřebné technické pomůcky. Obvykle ale rozúčtování provádí specializovaná firma jako placenou službu navazující na dodávku a montáž měřidel tepla nebo indikátorů topných nákladů (poměrových měřidel).