Kdo z koho?

  1. ARTAV
  2. Kdo z koho?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, kvůli podezřelému vyúčtování za vodu (spotřeba byla jako u 3 bytových jednotek) jsme po měsíčním div ne škemrání u našeho společenství vlastníků nechali poslat vodoměry na přezkoušení. Jeden z vodoměrů byl vadný. Ráda bych se Vás zeptala, kdo hradí náklady za přezkoušení? Společenství vlastníků nebo my jako majitelé bytu? Děkuji.

Odpověď na otázku

Podle našeho názoru se uplatní §78, odst. 2 zákona č. 458/2000Sb. v jehoplatném znění (energetický zákon).Tedy má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-lizávadu na měřicím zařízení, má právo požadovat jejich přezkoušení. Držitellicence je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřicí zařízenído 30 dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinenposkytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na měřicímzařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením avýměnou držitel licence. Není-li závada zjištěna, hradí tyto nákladyodběratel.