Kdy platí vyhláška?

  1. ARTAV
  2. Kdy platí vyhláška?
ostatni

Text otázky

Vlastním bytový dům. Platí pro mě vyhl. 372/01 nebo mohu zvolit jakýkoliv způsob rozúčtování nákladů na teplo. Musím instalovat odečítací zařízení?Děkuji. Doplňující dotaz:pokud je instalován jeden velký plynový kotel a boiler - na ohřev radiátorů a vody . Dále jsou měřidla na teplou a studenou vodu. Jak se určí cena teplé vody, když máme teplo ještě do radiátorů.

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 pro Váš dům platí, pokud je vybaven ústředním vytápěním.Odečítací zařízení (měřiče tepla, nebo indikátory topných nákladů, případně vodoměry) nejste povinen instalovat. Stanovení tepla pro ohřev teplé vody:Pokud je boiler vytápěn topnou vodou z kotle, měl by být na vstupu topné vody do boileru instalován měřič tepla. Na přívodu studené vody do boileru musí být vodoměr.Odečtením údajů těchto měřidel za stejné období zjistíte množství tepla potřebné pro ohřev 1m3 vody. Cenu jednotky tepla (GJ nebo kWh) vykalkulujete ze spotřeby paliva a dalších provozních nákladů kotelny.Nemáte-li na vstupu do boileru měřič tepla, postačí zjištění spotřeby tepla v letním období, kdy se nevytápí a veškeré teplo jde na ohřev teplé vody. V každém případě však potřebujete vodoměr na vstupu studené vody do boileru.