Koeficient

  1. ARTAV
  2. Koeficient
ostatni

Text otázky

Dobrý den,ve vyúčtování tepla na ÚT je měrný ukazatel nákladů za objekt 200,70 Kč/m2.Spotřeby tepla pro byt (59,70 m2 otáp.pl.) byly zákl.složka 4792,73 Kč a spotř.složka 2277,62 Kč, celkem 7070,35 Kč. Vyúčtovatel použil koeficient 1,55 a zvýšil náklady na 10961,92 Kč. Je tento koeficient správný ? Předem děkuji za odpověď,Vocílka

Odpověď na otázku

Podle uvedených údajů je patrné, že byla provedena úprava výpočtu dle §4, odst. 4 vyhlášky č. 372/2001Sb. Hodnoty pro Váš byt odpovídající stanovenému rozsahu +-40% se nachází v intervalu (průměr 200,7×59,7= 11.981,79 Kč) 7.189,074 až 16.774,510 Kč.Účtovaná částka ve výši 10.961,92 Kč (-8,51%) tak stanovenému intervalu vyhovuje, použitý koeficient je správný.

Menu