Koeficient polohy !

  1. ARTAV
  2. Koeficient polohy !
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Jsem nájemcem bytu, které spravuje bytové družstvo. Ve vyúčtování tepla byly pro r.2014 polohové koeficienty změněny z 0,5 na 1. Byt je rohový pod střechou, 3 stěny vnější z toho 1 severní a čtvrtá stěna 40% sousedí s nevytápěným schodištěm zbylých 60% se spořivou sousedkou. Na mou písemnou reklamaci mi sdělili, že koeficient bude 1, protože byla zateplena střecha. A jestli se mi to nelíbí, tak mi ještě můžou zvýšit nájem. Co mám s nimi dělat....bez emocí?

Odpověď na otázku

Za stanovení polohových koeficientů, tak jako ostatně i za celé rozúčtování, ze zákona odpovídá vlastník objektu. Polohové koeficienty by měly být stanoveny výpočtem na základě tepelných ztrát jednotlivých vytápěných místností zúčtovací jednotky. V praxi je běžné, že polohové koeficienty navrhne odborná firma, která na základě smlouvy provádí rozúčtování. Bytové družstvo si pak koeficienty schválí podle svých vnitřních pravidel (podle stanov nebo nějakého vnitřního předpisu, případně usnesení příslušného orgánu družstva). Měl byste se tedy dotázat, zda byly koeficienty řádně stanoveny. Pokud vám družstvo doloží že ano, jste povinnen se tomu podřídit. V opačném případě si můžete stěžovat u představenstva nebo kontrolní komise družstva.