Koeficient topných nákladů pro byty v posledních patrech

  1. ARTAV
  2. Koeficient topných nákladů pro byty v posledních patrech
ostatni

Text otázky

Dobrý den, existuje předpis, který by stanovil povinnost zohlednit nějakým koeficientem při rozúčtování nákladů na teplo v horních bytech pod plochou střechou panelového domu? Vyhláška 372/2001 toto neřeší. Děkuji.

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 to řeší a to v §4, odst. (3): „Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které z o h l e d ň u j í i r o z d í l n o u n á r o č n o s t vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“