Koeficient UF

  1. ARTAV
  2. Koeficient UF
ostatni

Text otázky

Vážení,přeji hezký den.Máme dotaz na vznik koeficientu UF z údajů na montážní kartě.Jak se dojde např. ke koeficientu 0.875, jsou-li na montážní kartě tyto údaje:J/U, druh tělesa 129, rozměry 17, 580, 150, 20, mont. metoda 1A. Děkujeme za vysvětlení znaků J/U, 1A a za způsob určení koeficientu.Za výbor Společenství Frýdlantská 1308-1320 jsem s pozdravem Petr Rosendorfpředseda výboru.Tel. 733 703 786.

Odpověď na otázku

Koeficient UF, na který se tážete, používá ve své praxi společnost ista čR a je zkratkou německého slova „Umrechnugsfaktor“, česky „přepočítávací faktor“. Tato hodnota je součinem všech koeficientů předepsaných normou čSN EN 834, a to zejména koeficientu výkonu otopného tělesa a koeficientu přestupu tepla. Stanovení těchto koeficientů se odvíjí od rozměrů, konstrukce, typu a způsobu zapojení konkrétního otopného tělesa a konkrétního typu indikátoru namontovaného přesně definovaným způsobem. Záznamy v tzv. montážní kartě, které rovněž v dotazu zmiňujete, slouží po montáži k následnému vyhledání konkrétních hodnot pro uvedené koeficienty ve firemní databázi. Tato databáze je součásti duševního vlastnictví dodavatele indikátorů.