Koeficient výkonu.

  1. ARTAV
  2. Koeficient výkonu.
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Jsme velký panelák - 3 vchody, 7 pater, 69 b.j. starý asi 38 let, odkoupený do vlastnictví. Před 3 roky jsme měnili ventily na litinových radiátorech. V mém bytě 3+1 v přízemí bez sklepa /jen technické nevyhřívané přízemí/ zjistili, že počet litinových článků je nedostatečný. Proto jsme se domluvili na osazení nových radiátorů, které jsme si zaplatili, protože litinové články se již nedaly sehnat, topenář který prováděl regulaci a výpočty je nakoupil a osadil. Za rok 2004 jsem v celém bytě naměřil 2472 p.d. které byly přepočteny na 2703 p.d. /podrobný rozpis nepřišel./ Za rok 2005 jsem naměřil 2618 p.d. Tentokrát již rozpis přišel a s ním i koeficienty výkonu, které na moje radiátory znějí 2,35, 2,82, 3,29, 2,82. Takže přepočtené p.d. jsou ve výši 6544 p.d., To vše dodatečně upraveno podle par.4 odst.4 vyhlášky 372/2001 Sb. koeficientem 0,8283 na 5420 p.d. V mém bytě jsou radiátory KERMI dvoudeskové výšky 605mm, hloubky 102mm a délky 1 x 1005mm, 2 x 1205, 1 x 1405mm.V ostatních bytech zůstaly litinové, žebrové radiátory. V tom samém bytě ve 2 patře kde jsou litinové radiátory mají celkový náměr 3200 p.d. a koeficienty výkonu 1,17, 2,033, 1,284, 1,07. Přičemž např. koeficient 2,033 je na radiátor který má 19 článků /60cm/. To teplo je ale nesrovnatelné oproti našemu bytu, kde rozdíl teploty na zemi a ve 150cm jsou 3°C. Celou zimu topíme tak, aby na teploměru ve 150cm byla teplota 23,5°C, tudíž u země je okolo 20-21°C. V druhém bytě je stabilní teplota 25°C všude. A přitom naše náměry se přepočtou téměř trojnásobně. Nevidím v tom logiku a spravedlnost. Otázka tedy zní. Je postupováno správně při výpočtech koeficientu výkonu v mém bytě. Jak se vypočítává a jaký je poměr k litinovým radiátorům. Výrobce KERMI udává Watt výkon při 55/45°C od 787 Watt do 1100 Watt a Exponent otopného tělesa 1,31890.Myslím, že je někde chyba. Můžete mi prosím poradit. Potřebuji rychle, protože v pondělí 24.4. naposledy můžu podat reklamaci a já ji podat chci.Děkuji moc za odpověď a přeji pěkný den.Josef Laurinc

Odpověď na otázku

Vážený pane Laurinci.Z údajů, které jste uvedl se nedá jednoznačně posoudit správnost postupu při rozúčtování.Podle Vašeho popisu se zřejmě jedná o sumu všech korekcí. Vy se snažíte porovnat pouze jeden dílčí koeficient (výkonu radiátoru) a proto za současného stavu informovanosti nejste schopen se dobrat jakéhokoliv výsledku.Doporučuji Vám v rámci reklamace vyžádat si od zhotovitele rozúčtování podrobnou skladbu koeficientů a teprve tehdy výsledky porovnávat.