Koeficient vyúčtování vodného a stočného 2018

  1. ARTAV
  2. Koeficient vyúčtování vodného a stočného 2018
legislativa

Text otázky

Dobrý den, Správcovská firma, která nám dělala vyúčtování všem nájemcům cca zdvojnásobila cenu vody až na 183 kč za kubík.Používá k tomu koeficient,který jak sama uvádí má být pro byty 1. V posledních vyúčtováních 2016/2017 byl cca 1.150 a 1.250. Ale protože ještě nevíme jestli chybou patniho vodoměru nebo úkapy třeba v neobsazených bytech,nebo jinou závadou nám prostě udělali koeficient 2.050 což v podstatě zdvojnásobilo naší částku za kubík vody.Prosím vás kolik může být tento koeficient maximálně.A jak se bránit,když klasickou reklamaci kterou jsme již všichni podali zamítnou. Děkuji moc za radu S pozdravem Petr Vávra

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz je nutno rozdělit na dvě části. První část se bude týkat způsobu rozúčtování nákladů na spotřebu vody. Z uváděné ceny odhadujeme, že se Váš dotaz týká studené vody. Stávající legislativa, zákon 67 ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, k rozúčtování studené vody uvádí následující:

§ 5- Rozúčtování nákladů na služby

(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody

Platí tedy princip, že se rozúčtovávají náklady (nikoliv objem vody) a to v poměru naměřených hodnot spotřeb. Pokud je velký rozdíl mezi součtem spotřeb bytových vodoměrů a patním vodoměrem, pak může dojít k i velkému rozdílu ceny m3 vody mezi patním vodoměrem a vodoměry v bytech. Formálně ovšem takové vyúčtování nákladů bude zcela správné.

V druhé části je třeba se zamyslet, zda není rozdíl mezi součtem spotřeb bytových vodoměrů a patním vodoměrem nepřiměřeně velký. Orientačně lze říci, že tento rozdíl by neměl být větší jak 20%. Při větší odchylce je nutné identifikovat příčinu zvýšené odchylky a (pokud je to možné) sjednat nápravu.

-ph-

Menu