Koeficient ZPP

  1. ARTAV
  2. Koeficient ZPP
ostatni

Text otázky

Jak určím koeficient ZPP v budově s bytovými i nebytovými prostorami, pro nebytový prostor se zařízením u něhož výrobce předepisuje dodržení teploty a vlhkosti, s výškou stropu 325cm.Výška ostatních místností je 290cm. Budova nemá žádné měření krom plynoměru na patě budovy.

Odpověď na otázku

Pro výpočet započitatelné podlahové plochy, podle které budou ve vašem případě (není instalováno měření nebo indikace spotřeby tepla v bytech a nebytových prostorech) rozúčtovány celkové náklady na vytápění, je nutno skutečnou podlahovou plochu především násobit poměrem výšek stropů a dále koeficientem Ka dle způsobu užívání místnosti (viz vyhl.372/2001, příl.1.část A 1.a) a případně i koeficientem Kb respektujícím odlišnou požadovanou teplotu místnosti (viz vyhl.372/2001, příl.1.část A 1.b): ZPP = P . Ka . Kb . 325/290kde P je skutečná plocha daného nebytového prostoru a koeficienty Ka a Kb dle textu.