koeficienty

  1. ARTAV
  2. koeficienty
ostatni

Text otázky

Dobrý den. V našem domě má několik vlastníků pochybnosti o správném nastavení koeficientů přiřazených k výpočtu nákladů na tepelnou energii z poměrových měřidel na radiátorech. Lze si správnost výše koeficientu a tudiž i výpočtu nákladů nechat někde nezávisle posoudit?Děkuji Priehoda

Odpověď na otázku

Kontrolu může ARTAV provést za standardních komerčních podmínek, pokud budeme mít k dispozici následující dokumenty a údaje:1. Pasportizace otopné soustavy, která byla měla být provedena při instalaci indikátorů topných nákladů a údajů výrobce indikátorů topných nákladů.2. Přestupní koeficienty pro daný typ indikátorů – určuje výrobce.3. Půdorysy jednotlivých pater.4. Plochy jednotlivých místností – pokud jsou koeficienty zohlednění polohy a orientace ke světovým stranám určeny na základě výpočtu tepelných ztrát.5. Metodická instrukce zpracovatele rozúčtování pro určování koeficientů zohlednění polohy a orientace ke světovým stranám – neexistuje jednotný postup, jak tyto koeficienty určovat.Správnost stanovení koeficientů Vám může také posoudit autorizovaný inženýr – projektant vytápění.

Menu