Koeficienty

  1. ARTAV
  2. Koeficienty
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Z vašich příspěvků jsem vyrozuměl, že koeficient zohledňující polohu místnosti nejlépe určí odborná firma, ale za její použití a stanovení odpovídá majitel bytového domu. Jak je to s dalšími používanými koeficienty Kq, vyhodnocovací součinitel pro tepelný výkon otopného tělesa a Kc, vyjadřující tepelný styk mezi teplotou teplonosné látky a teplotou snímačů? Je jejich používání závazné? Kdo je stanovuje a kdo za ně odpovídá? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Koeficienty Kq (vyhodnocovací součinitel pro tepelný výkon otopného tělesa) a Kc (vyjadřující přestup tepla mezi otopným tělesem a indikátorem) a jejich uplatnění řeší ČSN EN 834. Hodnoty koeficientu Kc pro konkrétní otopná tělesa lze získat od výrobce(dodavatele) indikátorů. Součinitel Kc musí být použit, jestliže v rámci jedné zúčtovací jednotky vykazuje rozdíly větší než 3 %. Použití všech výpočtových koeficientů je závazné. Vzhledem k tomu, že za rozúčtování je dle platné legislativy zodpovědný poskytovatel služby, je tudíž zodpovědný i za správné stanovení a použití jednotlivých koeficientů. Protože zpracování rozúčtování nákladů na vytápění dle současné legislativy není jednoduchou záležitostí, doporučujeme obrátit se na firmy, které se rozúčtováním dlouhodobě profesně zabývají a jejichž seznam lze nalézt na stránkách ATRAV/seznam členů.

Menu