koeficienty bytu

  1. ARTAV
  2. koeficienty bytu
legislativa

Text otázky

Dobry den ,dům 24bj. byl osazen radiátory dle projektu/tz. střední byty příklad 15článků do místnosti... ovšem v přízemí a v bytech v poslední etáži a krajních bytech bylo dáno cca 30článků. A ted se při výpočtu spotřeby tepla daly výpočtářem koeficienty př. střední byty koef. 1 ale spodní a horní byty a krajové př.koef 0.7. Dotaz zní.. je to správné? Dle názoru ostatních se tepelné ztráty bytů /mimo stř. byty/ řešily počtem přidaných článků už při výpočtu a návrhu radiátorů do místností kde jsou tepelné ztráty dle polohy bytu projektantem. Nebudou na tom byty,,uvnitř,, výpočtově hůře než ostatní? Děkuji za odpověď / ZS 50% a SS %./ 269/2015vyhl.

Odpověď na otázku

Při zpracování údaje náměru indikátoru se zohledňují ve výpočtu tři rozdílné koeficienty:

  • Kc … odpovídající tepelnému přestupu mezi radiátorem a indikátorem (norma ČSN EN 834)
  • Kq … odpovídá výkonu otopného tělesa, zahrnuje tedy i počet článků (norma ČSN EN 834)
  • Kr … koeficient zohledňující rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou (podle §6, odst. 2, zákona 67 ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty)

Správné použití těchto tří koeficientů zajistí spravedlivé rozdělení nákladů jak s ohledem různého počtu článků otopných těles, tak i s ohledem na rozdílnou polohu vytápěných místností. Za správné hodnoty koeficientů odpovídá poskytovatel služeb ve spolupráci s rozúčtovatelem.

 

Menu