Koeficienty po zateplení

  1. ARTAV
  2. Koeficienty po zateplení
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v zúčtovací jednotce,kterou tvoří 2x4 byty vnitřní a 2x4 byty na štítové stěně.Rozhodli jsme se zatepit štítové stěny,snížení tepelných ztrát je evidentní.Největší úspory tepla dosáhly byty na štítu,ale celkový efekt se promítl přes společné měření na patě domu i na nájemníky vnitřních bytů.Po zavedení měřičů V93 se situace změnila,výhoda zateplení se promítla jen do nákladů bytů na štítě a to tak,že byty na štítu mají roční náklady na teplo v průměru o 2555 Kč nižší než byty vnitřní.Zateplení přináší až 25% úspory tepla,náklady na zateplení nesli všichni uživatelé bytů.Navíc štítové byty mají o 61 žeber na topných tělesech víc než byty vnitřní a náklady při tom nižší.Proč má být výhoda jen pro byty na štítu?Žádal jsem zástupce firmy TECHEM(p.Klauda) o zjednání nápravy-s nepořízenou.Můžete mi vy nějak pomoci ?Děkuji. V.Mrázek

Odpověď na otázku

Váš problém bude pravděpodobně v nesprávném stanovení koeficientů pro zohlednění polohy místností v domě – tj. v nedodržení požadavkůvyhl.372/2001 Sb. § 4, odst.3). Požadujte po svém rozúčtovateli, aby respektoval uvedené ustanovení vyhlášky a řídil se i metodickým pokynem MMR z 19.12.2002. Pak by středové i štítové byty měly platit na m2 přibližně stejné částky, budou-li vytápět na přibližně stejné vnitřní teploty.