Koeficienty polohy místnosti

  1. ARTAV
  2. Koeficienty polohy místnosti
ostatni

Text otázky

Stále se zabýváme rozúčtováním tepla v nově zřízené termoregulační soustavě s indikátory EITN. Byty ve spodních partech jsou podstatně znevýhodněni při vyúčtování. Na idikátorech jsou naměřeny podobné údaje ale rozúčtovatel započítává pevné vyzařovací plochy a tím dochází k vemi rozdílnému rozúčtování mezi stejným bytem v horních a spodních patrech. Je stanovena nějaká mez rozdílnosti na m2? Jak se správně započítavaji PVP? Rozúčtovatel tvrdí,že je vše dle zákona!Nemáme vůbec žádnou možnost kontroly. Moc by mi pomohlo objasnit lidem tento problém. Děkuji za SVJ

Odpověď na otázku

Předpis pro rozúčtování, respektive vyhláška MMR číslo 372/2001 Sb. uvádí v §4, odst.(3):“Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“Toto ustanovení je pak upřesněno v Metodickém pokynu MMR č.j.28203/2002-71 ze dne 19.12.2002 takto:„Cílem rozúčtování je zajistit, aby náklady na vytápění místností srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění (tj. teplotní úrovní) byly rovněž srovnatelné bez ohledu na jejich polohu.“Vyúčtování bude provedeno „podle zákona“, budou-li splněny požadavky výše uvedených ustanovení, citovaných z předpisů MMR.Započítávání pevných vyzařovacích ploch není v rozporu s vyhláškou, pokud tato metoda přispěje ke spravedlivějšímu stanovení nákladů na vytápění ve smyslu předcházejících odstavců. Metodiku rozúčtování by měl rozúčtovatel objasnit a případně upravit po projednání se správou domu.Rozdíly nákladů na vytápění 1m2 u různých bytů v jednom domě jsou omezovány ustanovením vyhl.372/2001, §4, odst.(4) a to na plus mínus 40% od průměrného nákladu na m2 v celém domě.Nevím co je to zkratka PVP. Pokud jste tím myslel stanovení koeficientů pro zohlednění polohy místností v domě a vzhledem ke světovým stranám, tak musím konstatovat, že metod stanovení těchto koeficientů je více, ale žádná z nich není oficiálně schválena či preferována. Je to jen otázka odpovědnosti a zkušenosti odborníků z rozúčtovaní firmy.