Koeficienty polohy

  1. ARTAV
  2. Koeficienty polohy
ostatni

Text otázky

Dobrý den,ve "staré" vyhlášce 372/2001 je uvedeno:par. 4, čl.(3) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Jedná se mi o větu která umožňuje použít korekci pro výpočet s ohledem na polohu bytu.V "nové" vyhlášce 269/2015 nic takového o možnosti použití korekcí vzhledem k poloze jednotky není. Znamená to tedy, že tyto korekce jelikož je již nová vyhláška nezmiňuje nebude možné používat. Pokud ano, na základě jakého předpisu je jejich používání povoleno.Děkuji V.Svoboda

Odpověď na otázku

Nová vyhláška 269/2015Sb. skutečně použití polohových korekcí neuvádí. Je to dáno skutečností, že toto ustanovení je od 1. ledna 2016 zakotveno v novele zákona 67/2013Sb. pod číslem 104/2015, konkrétně pak v §6, odst. 2, kdy jeho poslední věta zní:“Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“

Menu