Koeficienty přestupu

  1. ARTAV
  2. Koeficienty přestupu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mohli byste mi prosím, sdělit výši koeficientů přestupu tepla z radiátorů na indikátory tepelných nákladů (kc) u indikátorů tepla typu: Caloric 5 P3-WB a to jak pro litinové(žebrové) radiátory, tak pro deskové radiátory. Setkala jsem se s tím, že pro deskové radiátory je tento koeficient uváděn vyššíí než pro radiátory litinové(žebrové). Přitom, dle mého názoru, u deskového radiátoru je indikátor tepla namontován přím o na desce radiátoru a tak dochází i k většímu přenosu tepla a tak by měl být tento koeficient nižší. Na rozdíl od litinového radiátoru, kde kolem proudí vzduch a tak dochází k menšímu přenosu tepla a tak by měl být koeficient (kc) vyšší.Je povinna zúčtovací firma, která mi jako platícímu zákazníkovi, provádí rozúčtování tyto koeficienty sdělit?

Odpověď na otázku

Koeficient Kc v podstatě zhodnocuje tepelný odpor mezi topnou vodou a teplotním čidlem v indikátoru. Jeho velikost je dána typem a konstrukcí otopného tělesa a konstrukcí indikátoru vč. tepelného převaděče (hliníkové destičky). Koeficient měří výrobce indikátoru u specializované firmy v tepelné komoře nebo jej aproximuje ze změřených hodnot obdobných těles. Vzhledem k nákladům na zjištění koeficientu (přes tisíc Euro/těleso) je jeho hodnota obvykle chápána jako firemní know-how.Obvykle je tento koeficient u deskových těles mírně nižší než u článkových těles. Neplatí to ovšem obecně. Pokud je použita úzká destička (na šířku indikátoru), pak tomu může být i naopak, protože tepelný přestup na deskovém radiátoru může být horší než na článkovém radiátoru se svislými prolisy vlivem toho, že u článkového radiátoru má indikátor (tepelný převaděč) kontakt se dvěma články/žebry současně a je umístěn hlouběji mezi žebry a následkem toho je ohříván i zářením.

Menu