Koeficienty pro rohový byt

  1. ARTAV
  2. Koeficienty pro rohový byt
ostatni

Text otázky

Dobrý den,nastěhovali jsme se s přítelem do novostavby bytu v OV. Máme za sebou první topnou sezónu a čekáme na vyúčtování tepla od firmy která dům stavěla a hradila prozatím teplo za všechny vlastníky. Doteď jsme bydleli oba v rodiných domcích, proto nevíme jak to je s platbou tepla.Vlastníme rohový byt pod střechou, slyšela jsem že snad existují nějaké koeficienty které tuto skutečnost zohledňují. Jak to vlastně funguje? Jsou tyto koeficienty uvedeny v nějakém zákoně, vyhlášce, normě, či v něčem podobném ? Máme tyto případné koeficienty chtít zohlednit u firmy která nám dodává teplo, nebo po společenství vlastníků.Předem moc děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne

Odpověď na otázku

Rozúčtování tepla provádí vlastník domu, ve vašem případě SVJ pravděpodobně tuto službu objedná u specializované organizace (viz seznam členů ARTAV na stránkách www.artav.cz). Rozúčtování se řídí pravidly danými vyhláškou MMR č372/2001Sb. (Text vyhlášky je k dispozici na našich www stránkách.) Poloha bytu má být ve vyúčtování zohledněna, nejsou však stanoveny žádné konkrétní koeficienty. Správnost jejich stanovení závisí na kvalifikaci a zkušenostech rozúčtovatelské firmy.