Koeficienty pro rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Koeficienty pro rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chci se zeptat jaké koeficienty pro rozúčtování nákladů na teplo je povinna firma toto provádějící používat. V našem domě firma pouze odečte dílky na jednotlivých indikátorech tepla a tyto údaje vynásobí pouze koeficienty zohledňující umístění jednotlivých místností. Nebere vůbec v úvahu výkonnost jednotlivých radiátorů (v každé místnosti je jiný počet žeber a jiný počet žeber ve stejných místnostech mají i jednotliví majitelé). Dále jsou také v našem domě různé druhy radiátorů - žebrové a ploché a ani toto není bráno v úvahu. Myslím si, že firma nepostupuje správně, protože indikátor snímá pouze teplotu otopného tělesa a již nebere v úvahu výše zmiňované technické rozdíly radiátorů a toto by mělo být zohledněno při rozúčtování nákladů na teplo jednotlivým majitelům. Musí tedy firma používat koeficienty: součinitel pro tepelný výkon otopného tělesa (dle typu, rozměru a počtu článků)- vyhodnocovací součinitel pro tepelný styk otopného tělesa se základní deskou indikátoru- vyhodnocovací součinitel pro místnosti s nízkými projektovanými vnitřními teplotami, které se liší od referenční teploty vzduchu- vyhodnocovací součinitele nepříznivě situovaných místností v objektua který právní zákon toto nařizuje a nebo si každá firma, která provádí rozúčtování tepla může postupovat, jak chce jako. např. u nás, kde jsou uplatňovány pouze koeficienty zohledňující polohy jednotlivých místností a výkon radiátorů je tzv. na nic!!!!!

Odpověď na otázku

Na prvním místě je nutné zdůraznit, že za rozúčtování dle dosud platné vyhlášky č. 372/2001Sb. odpovídá vlastník objektu. Co vše musí vyúčtování nákladů na tepelnou energii obsahovat, je uvedeno v §7, odst. 2, písm. g vyhl. č. 372/2001Sb. Rozúčtovací firmy používají celou řadu korekčních koeficientů. Mezi nejdůležitější obecně patří především korekce na výkon otopného tělesa, ( která dle vašeho vyjádření v rozúčtování není použita) dále je to korekce na polohu místnosti (ta je uvedena) a řada dalších z nichž by to měla být korekce přestupu tepla z povrchu otopného tělesa na základní desku indikátoru a rovněž korekce na způsob připojení otopného tělesa ke stoupačkám topného systému. Další korekce jsou věcí dohody vlastníka a rozúčtovací firmy.

Menu