Koeficienty

  1. ARTAV
  2. Koeficienty
ostatni

Text otázky

Jsou někde uvedeny podmínky pro určení koeficientu na polohu bytu? Děkuji za odpověď Ivan Houštěk

Odpověď na otázku

Jedinou oficielně uvedenou podmínkou je ustanovení vyhl.372/2001Sb., §4, odst.(3): „Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“Toto ustanovení je interpretováno tak, aby pro byty vytápěné na stejnou vnitřní teplotu byla pomocí koeficientů vyrovnána jejich rozdílná tepelná náročnost , vyplývající z umístění místností bytu v domě.Metod pro stanovení koeficientů zohledňujících polohu místnosti v domě je více, ale žádná z nich není oficiálně schválena či preferována. Je to jen otázka odpovědnosti a zkušenosti odborníků z rozúčtovaní firmy.Správné určení těchto koeficientů je poměrně složitý proces, ke kterému je třeba znát tepelné ztráty jednotlivých místností v domě, případně kompletní projekt ústředního vytápění domu.