Kompetence rozúčtovatele

  1. ARTAV
  2. Kompetence rozúčtovatele
ostatni

Text otázky

Dobrý den, zajímalo by mne zda to jakým způsobem funguje rozúčtovatel TN závisí jen a pouze na smlouvě mezi rozúčtovatelem a SVJ, nebo zda existuje nějaká možnost vyšší kontroly ze strany úřadů? SmL neobsahuje skoro nic - tedy žádné sankce.Vyhláška 372/2001 §4 odst.4 stanovuje mantinely na +-40%. V usnesení ze Shromáždění ale máme technická opatření (instalace TRV,ITN,zateplení) po jejichž aplikaci se domníváme že by měla být spodní hranice ne -40% (ale dle našich podmínek alespoň -25%). -40% je ale i podle Metodických pokynů pouze pro místnosti nevytápěné a neužívané k bydlení. Jenže podle rozúčtovatele jsou Metodické pokyny MMR nezávazné a není třeba se jimi řídit. Je tedy korektní aby rozúčtovatel trval na tom že Vyhláška uvádí pouze +-40% a ignoroval další předpisy (i když třeba jen doporučení - zvláště pokud na změně hranice trvá Statutární orgán) a nijak se tím dále nezabývá?Je tedy použití jiné hranice než ve zmíněném §4 odst.4 možné nebo není a možná nějaká náprava tohoto stavu - jinak než soudně. děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Za rozúčtování odpovídá zásadně majitel domu,tedy ve vašem případě SVJ.Rozúčtoací firma, která provádí rozúčtování na základě smlouvy musí respektovat pokyny SVJ jako zadavatele. Rozhodnutí SVJ o snížení limitu stanoveného vyhláškou ze 40% na 25% je zcela legitimní, protože vyhláška udává jen maximální přípustnou odchylku od průměru a menší limit odchylky nevylučuje. Navíc je uvedené rozhodnutí podpořeno zkušeností a tepelnými výpočty.Žádný vyšší orgán (s výjimkou soudu) se nebude vaším rozúčtováním zabývat, ale řešení je zcela jednoduché. Pokud rozúčtovací firma nerespektuje pokyny zadavatele, můžete s ní ihned přerušit spolupráci a zadat rozúčtování jiné, zkušenější firmě.