Kompetence rozúčtovatele

  1. ARTAV
  2. Kompetence rozúčtovatele
ostatni

Text otázky

Dobrý den, zajímalo by mne zda to jakým způsobem funguje rozúčtovatel TN závisí jen a pouze na smlouvě mezi rozúčtovatelem a SVJ, nebo zda existuje nějaká možnost vyšší kontroly ze strany úřadů? SmL neobsahuje skoro nic - tedy žádné sankce.Vyhláška 372/2001 §4 odst.4 stanovuje mantinely na +-40%. V usnesení ze Shromáždění ale máme technická opatření (instalace TRV,ITN,zateplení) po jejichž aplikaci se domníváme že by měla být spodní hranice ne -40% (ale dle našich podmínek alespoň -25%). -40% je ale i podle Metodických pokynů pouze pro místnosti nevytápěné a neužívané k bydlení. Jenže podle rozúčtovatele jsou Metodické pokyny MMR nezávazné a není třeba se jimi řídit. Je tedy korektní aby rozúčtovatel trval na tom že Vyhláška uvádí pouze +-40% a ignoroval další předpisy (i když třeba jen doporučení - zvláště pokud na změně hranice trvá Statutární orgán) a nijak se tím dále nezabývá?Je tedy použití jiné hranice než ve zmíněném §4 odst.4 možné nebo není a možná nějaká náprava tohoto stavu - jinak než soudně. děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Rozúčtovatel by měl respektovat platné normy (zejména vyhlášku 372/2001 Sb.), ale pracuje zásadně na základě smlouvy s majitelem domu. Vzhledem k tomu, že za správnost rozúčtování je zodpovědný vždy jen malitel domu, měl by v každém případě plnit jeho pokyny, zejména, když nejsou v rozporu s platnými předpisy. Jinak se vystavuje nebezpečí zrušení smlouvy ze strany majitele domu.Metodický pokyn MMR není závazným předpisem, ale doporučením, které však je někdy velmi užitečné.Limit stanovený ve vyhlášce v §4, odst.(4)znamená, že nesmí být odchylka od průměrné ceny za vytápění 1m2 v dané zúčtovací jednotce větší než 40%, ale menší jistě být může. Určitě nevylučuje použití většího omezení dolní hranice, např. na -25%. Naopak, tato hranice, která je dobře fyzikálně zdůvodnitelná, je řadou odborníků (nejen metodickým pokynem) doporučována.Pokud Váš rozúčtovatel odmítá plnit pokyny SVJ jako vlastníka domu, tak jeho práci odmítněte a zadejte ji jiné odborné firmě.