konečné vyúčtování spotřeby vody při předání bytu

  1. ARTAV
  2. konečné vyúčtování spotřeby vody při předání bytu
ostatni

Text otázky

Partner předával ke dni 31. 8. 2011 obecní byt zástupkyni městského úřadu. Zapsali stavy (elektroměr,plynoměr a vodoměr). Platil na vodné zálohu 800 Kč měsíčnně - v bytě bydlel sám. Z městského úřadu mu mailem sdělili, že vyúčtování a vrácení přeplatku bude provedeno až koncem měsíce května 2012. Prosím o sdělení, zda je tento postup - a hlavně termín vrácení přeplatku správný. Děkuji předem za zprávu. Šimonová

Odpověď na otázku

Ano, je to v souladu s platnými předpisy.

Menu