Kontrola koeficientů korekce.

  1. ARTAV
  2. Kontrola koeficientů korekce.
ostatni

Text otázky

Zdravím a mám dotaz zda lze odkontrolovat nastavení koeficientů korekce OT pro stejné byty tak, že součet korekcí by měl být za každý byt stejný. Předpokládám pro daný výpočet, že skutečný náměr je u každého OT = 1. Pokud by byl součet korekcí stejný, zaručila by se podmínka, že stejně velké byty, vytápěné na stejnou průměrnou vnitřní teplotu by platily za vytápění stejnou částku. Je takto možno odkontrovat? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď na otázku

Vážený pane Zemane.Bez bližší znalosti daného objektu (zúčtovací jednotky) nejsme bohužel schopni podat relevantní odbornou odpověď.Na obecný dotaz lze obecně uvést, že:a) byty zcela určitě nejsou stejné, liší se minimálně jejich dispozičním umístěním uvnitř zúčtovací jednotky,b) celkový korekční koeficient je součinem, nikoliv součtem dílčích koeficientů.Tyto skutečnosti jsou Vám však dostatečně známy z odpovědi na Váš dotaz ze dne 19.05.2009.Pokud máte opravdový zájem o provedení odborné kontroly Vašeho vyúčtování, jsme jako ARTAV schopni tuto provést.V takovém případě se již nejedná o bezplatnou poradu, ale o odborný úkon za úplatu.