Kontrola odparných indikátorov

  1. ARTAV
  2. Kontrola odparných indikátorov
ostatni

Text otázky

Dobrý deň,pri podozrení na nesprávne odpočty z odparných indikátorov som požiadal na základe predpisu 372/2001 Sb. § 7, odst. 3 o umožnenie ostatným nájomníkom bytovej jednotky vhodným spôsobom preverovať správnosť opočtov. Skutočne neexistuje možnosť kontroly nad správnostťou postupu osoby prevádzajúcej odpisy a nájomníkom, ako som pochopil z odpovede?S pozdravom rr.

Odpověď na otázku

Kontrolu správnosti odpočtu odpařovacího indikátoru vytápění má provést uživatel bytu ihned při odpočtu, ještě za přítomnosti odečítače. Podpisem odpočtového listu potvrzuje uživatel bytu správnost odpočtu. Pozdější kontrola je možná a snadná u všech elektronických indikátorů, kde stav počitadla k danému dni (např. k 31.12.)zůstává zaznamenán ve vnitřní paměti indikátoru. Pozdější kontrola je možná i u některých typů odpařovacích indikátorů. Jsou to jednak indikátory dvoutrubičkové, kde se měřicí ampulka při odpočtu uzavře a uloží zpět do indikátoru do tzv. záložní polohy, jednak indikátory s posuvnou značkou, která se při odpočtu nastaví do výše hladiny kapaliny v měřicí ampulce.K Vaší odvolávce na §7, odst.(3) vyhlášky je třeba konstatovat, že text uvedený ve vyhlášce umožňuje různý výklad, jaké podklady má majitel domu uživateli bytu poskytnout. Pro upřesnění výkladu vydalo MMR Metodický pokyn ve kterém se uvádí:“Každý spotřebitel podle tohoto ustanovení má právo, aby byl vlastníkem seznámen, pokud o to požádá, se způsobem rozúčtování a s podklady, které k tomu byly použity. Je třeba upozornit, že se jedná o způsob rozúčtování a o výchozí souhrnné podklady, nejedná se o informace např. o spotřebě TUV jednotlivých spotřebitelů nebo o odpočtech indikátorů u jednotlivých spotřebitelů.“Máte-li pochybnosti o správnosti odpočtu indikátorů ve Vašem bytě, můžete požádat majitele domu, aby, pokud je to technicky možné, zajistil dodatečnou kontrolu. Může Vám to ale odmítnout s tím, že jste měl možnost provést kontrolu při odpočtu.