kontrola patního vodoměru

  1. ARTAV
  2. kontrola patního vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsme SVJ o 17 BJ. Zpětně několik let se potýkáme v domě s rozdílem patního vodoměru a bytových vodoměrů u studené vody. Postupně rozdíl narůstal z 13% až na 25%. Po kompletní výměně vodovodních rozvodů v domě jsme provedli po uzavření všech rozvodů v domě kontrolní odpuštění vody 50 litrů za patním vodoměrem. Při tom jsme zjistili, že při fyzicky natočených 40 litrech se na patním vodoměru natočilo 50 litrů. Může toto být podkladem pro dodavatele vody a garanta správné funkčnosti patního vodoměru ( typ TCS 142/91) pro jeho přezkoumání. Kdo v případě prokázání vady vodoměru hradí s tímto spojené náklady a jak dlouho zpětně můžeme požadovat náhradu za špatné účtování spotřebované vody. Můžeme požadovat účast Vodárenského sdružení na kontrolním „laickém“ měření. Je zajímavé a téměř 99,9% pravidlem, že všechny vodoměry vždy ukazují (bez vnějšího zásahu) více, než se protočí. Doslechl jsem se, že je to tím, že postupem dochází k zanesení vstupu a tím zvýšení tlaku a rychlejšímu otáčení lopatek vodoměru. Tomu by odpovídalo i postupné navyšování rozdílů ve spotřebě studené vody. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Při porovnání indikace patního (domovního) vodoměru a součtu bytových vodoměrů dochází vždy k jejich rozdílu. Podle stanoviska čMI (http://www.cmi.cz/index.php?wdc=5&lang=1#S008), je-li rozdíl větší než 25 % hodnoty indikované patním vodoměrem, přičemž byly vyloučeny neměřené odběry a nesprávné montáže (posouzeno kvalifikovaným registrovaným subjektem, nejlépe jiným, než který vodoměry instaloval) a odečty byly provedeny v úzkém časovém období, může být tento rozdíl způsoben nesprávnými metrologickými vlastnostmi používaných vodoměrů a doporučují vyžádat si jejich ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii.Vámi použitý způsob laického kontrolního měření je pro účely posouzemí metrologické funkčnosti patního vodoměru irelevantní. Naopak řádný postup je uveden v ustanovení § 16 a § 17, zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb.. Dle §16, odst. 4 máte právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje.Pokud se dle § 17, odst. 4 zjistí, že při přezkoušení vodoměru údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (zákon o metrologii), vodoměr se považuje za nefunkční.Je-li vodoměr nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel vodovodu (dodavatel vody), v opačném případě je hradí odběratel vody, tedy Vaše SVJ.Pokud dle §17 (5) zjistí při kontrole vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, případně jiným způsobem dohodnutým s odběratelem.Texty citovaných legislativních norem naleznete na http://www.artav.cz/legislativa/.