Kontrola správnosti měření

  1. ARTAV
  2. Kontrola správnosti měření
ostatni

Text otázky

Dobrý den, asi se mi nepodařilo dotaz odeslat, tak to zkouším ještě jednou, snad nepřijde opakovaně. Uvěřili jsme firmě Maddeo nabízející moderní způsob měření spotřeby tepla online (denostupňová metoda). Dostali jsme spoustu slibů, bohužel realita je žalostná. Neopravovaná nefunkční měřidla, nepořádek v administraci dat, velmi špatná komunikace, rozúčtování opakovaně vracené kvůli chybám. Pochybnost vyvolává i správnost samotných měření – kromě několika nefunkčních měřidel, kdy senzory neměřily ani teploty, některé senzory sice nějaké teploty vykazovaly, ale nenačítaly se DNS (v topné sezóně). Můj dotaz je, zda je vůbec možná nezávislá kontrola správnosti měření, a pokud ano, na koho je možné se obrátit. Předem děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Instalace bytových měřidel spotřeby tepla, případně zařízení registrující dodávky tepelné energie, je v bytových domech ze zákona povinná. Kontrolní činnost v této věci vykonává Státní energetická inspekce (SEI). Doporučujeme podat podnět na SEI, která je připravena nezávislou kotrolu funkčnosti registračního zařízení provést.Použití denostupňové metody v bytovém objektu se nám jeví jako problematické i z dalších důvodů. Tato metoda v ČR není příliš rozšířena. Standardní metodou, používanou v ČR i v Evropě, jsou elektronické indikátory instalované na otopných tělesech. Doporučujeme proto nainstalovat standardní indikátory. Obrátit se můžete některou ze společností sdružených v ARTAV. Seznam členů naleznete zde http://artav.cz/seznam-clenu.html .