Kontrola vyúčtování služeb a energií

  1. ARTAV
  2. Kontrola vyúčtování služeb a energií
ostatni

Text otázky

Dobrý den,rád bych touto cestou požádal o radu ve věci kontroly předloženého vyúčtování nákladů za služby a energie v nájemním bytě za rok 2013. Vyúčtování od majitele bytového domu dorazilo před pár dny a jelikož mu nerozumím, nejsem schopný zjistit, zdali je vše uvedeno a počítáno správně. Rád bych si tedy nechal vyúčtování zkontrolovat odborníkem.Děkuji vám za případné kontakty či odkazy na firmy nebo odborníky, kteří by mi mohli vyúčtování služeb a energií zkontrolovat. Preferuji odborníka nebo firmu, která nemá sídlo či působnost v Praze.

Odpověď na otázku

Vyúčtování by mělo být srozumitelné a má obsahovat údaje, vyjmenované ve vyhlášce 372/2001 Sb. v §7, odst.(2).Pokud není vyúčtování srozumitelné, požádejte majitele domu, aby Vám je vysvětlil. Nebude-li vyúčtování obsahovat všechny předepsané údaje, můžete jej reklamovat písemným podáním majiteli domu.Většina členů naší asociace má sídlo mimo Prahu. Můžete se s žádostí o kontrolu vyúčtování na některého z nich obrátit.

Menu