konvektor s ventilátorem

  1. ARTAV
  2. konvektor s ventilátorem
ostatni

Text otázky

V rámci rekonstrukce panelového bytu jsme nechali vyměnit otopná tělesa, která byla užívána od kolaudace domu v r. 1973. Výměnu prováděla odborná topenářská firma. Ve 4 místnostech byly použity nové litinové radiátory (stejného výkonu). V jedné místnosti - obývacím pokoji je nově podlahový konvektor s ventilátorem. Výboru SVJ jsme v předstihu (říjen 2013!) předložili projekt rekonstrukce, kde byl podlahový konvektor zmíněn.Jak se posléze ukázalo, tento konvektor nelze osadit měřidlem tepla METRA EITN 30, který SVJ objednalo a nechalo v lednu r. 2014 nainstalovat na radiátory. Dotaz: existují na trhu jiná měřidla, která by toto uměla? Navrhli jsme výboru SVJ následující náhradní způsob vyúčtování: „Pokud indikátor vytápění nemohl být u konečného spotřebitele instalován z technických důvodů, vlastník (SVJ) u tohoto konečného spotřebitele v daném zúčtovacím období (zpravidla od 1.1. - 31. 12. příslušného roku) stanoví spotřební složku ve výši průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky (domu). Spotřební složka nákladů u tohoto konečného spotřebitele je pak násobkem průměrné hodnoty spotřební složky a započitatelné podlahové plochy místnosti, ve které se nachází dané otopné těleso (radiátor).“ Výbor SVJ návrh odmítá akceptovat a navrhuje, že se při vyúčtování uplatní § 4 odst. 7 vyhlášky č. 372/2011 Sb., který hovoří o 1,6 násobku průměrné hodnoty spotřební složky. Uplatnit tento způsob výpočtu spotřeby tepla hodlá výbor SVJ na celý byt, i když v ostatních pokojích jsou měřidla řádně osazena. Výklad/argument výboru SVJ, že jsme neumožnili instalaci měřiče, přestože se dle nás jedná o překážku technickou a nikoliv naši nevůli, nám připadá naprosto neadekvátní a nepřiměřený. Můžete prosím odpovědět, jak se postupuje v obdobných případech?Děkuji

Odpověď na otázku

Indikátory topných nákladů (RTN) nelze instalovat na konvektory (s ventilátorem ani bez ventilátoru).Za otopnou soustavu odpovídá vlastník domu. Výbor SVJ si měl zjistit, zda na nové otopné těleso bude možno osadit indikátor a pak teprve rozhodovat o udělení spouhlasu s navrženou úpravou – změnou otopného tělesa.Pokud by došlo k výměně otopného tělesa bez souhlasu SVJ, lze to považovat za zabránění montáže indikátoru se strany vlastníka bytu, případně trvat na uvedení otopné soustavy do původního stavu, tj. odstranění konvektoru.

Menu