Kooficienty pro korekci odečtených dílků poměrového měřiče spotřeby tepla.

  1. ARTAV
  2. Kooficienty pro korekci odečtených dílků poměrového měřiče spotřeby tepla.
ostatni

Text otázky

Ve dvou místnostech máme radiator KAMENICE 500/200 a v dalších dvou radiatory KALOR 500/160. Jaký má být koeficient doteku poměrového měřiče u těchto radiatorů, když používáme měřiče RTN 02 / kapalinové /?

Odpověď na otázku

Koeficienty přestupu tepla z povrchu otopného tělesa na základovou desku indikátoru (Kc ) jsou součástí know-how každé firmy, protože výrobce indikátorů smluvně zavazuje obnchodního partnera, kterému indikátory dodává k tomu, že tyto pod sankcí nesdělí třetí straně. Stanovení Kc změřením v komoře je velmi nákladné a výrobce tato čísla chrání jako draze zaplacené know-how.