ostatni

Text otázky

Vytvořili jsme maketu domu a do ní zanesli zjištěné údaje o spotřebě tepla, aby bylo zřejmé, do jaké míry jsou hodnoty ovlivněné sousedy. V našem domě jsou 4 stupačky stejných bytů a z přehledu vyplynulo, že spotřeba v jednotlivých bytech je různorodá a diametrálně odlišná a neprokázalo se, že vyhřívaný (teplý) byt ohřívá sousední (studený). Připouštím, že nějaký vliv bude, nicméně je skupina sousedních bytů, které mají velkou spotřebu a naopak skupina s malou spotřebou, stejně jako některé byty v posledním patře či přízemí, mají nižší spotřebu než byty uprostřed domu. Z tohoto důvodu se schůze družstva rozhodlo po jednomyslném odhlasování nekorigovat naměřené údaje a rozúčtování provést dle skutečných náměrů. Zajímá nás, zda je tento postup možný.Děkuji Jandolík

Odpověď na otázku

Pravidla stanovená pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky teplé vody stanovená vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb. nelze měnit hlasováním spoluvlastníků ani rozhodnutím majitele domu. Zohlednit při rozúčtování nákladů na vytápění spotřebu jednotlivých bytů s ohledem na různou míru tepelných ztrát je tedy povinností majitelůe domu.

Menu