ostatni

Text otázky

Dobrý den,topení je zajištěno následovně : do domovního výměníku dodáváno teplé médium z Opatovic n/labem.V každém bytě je měřící a ohřívací zařízení Meibess, které měří spotřebu tepla v Kwh jak na ohřev teplé vody na na vytápění.V roce 2012 jsem 15 GJ správce udělána korekce O,547- výsledná spotřeba cca 8 GJ. v r.2013 spotřeba 14 GJ korekce již O,920 výsledná spotřeba cca 13 GJ. V roce 2012 vysvětleno, že korekce se počítá proto, že můj byt má dvě nechráněné stěny je na konci objektu. V roce 2013 již korkce je jiná proto, že za 1. se změnila pravidla pro určování "polohového koeficientu", KTERÝ ÚDAJNě VYCHÁZÍ TAKÉ Z TOHO JAKÉ PRůMěRNÉ VENKOvNÍ TEPLOTY BYLO DOSAŽENO. Můžete mi , prosím objasnit tuto nesrozumitelnost .? Elektrárny Existuje nějaká vyhláška pro určení polohového koeficientu nebo si to náš správce vymýšlí podle toho jak se vyspal.?Děkuji

Odpověď na otázku

Z Vašeho popisu vyplývá, že správce této problematice nerozumí a vlastník domu by se o rozúčtování nákladů na vytápění měl poradit s odbornou firmou. Pro stanovení koeficientů zohledňujících polohu bytu nexistuje univerzální návod. Je to úkol pro odborného projektanta vytápění.

Menu