Korekce dílku u měřidel Techem

  1. ARTAV
  2. Korekce dílku u měřidel Techem
ostatni

Text otázky

Ve vyúčtování tepla za rok 2016 mi bytové družstvo provedlo korekci zaokrouhlení dílků měřidel Techem z 1341 , navýšilo spotřebu o988,18 dílků na 2329,18.A přitom neprovedlo korekci u podchlazené podlahy ze sklepu přízemního bytu.Je toto správný postup ,je na to nějaký koeficient?

Odpověď na otázku

Pokud jde o navýšení spotřeby, bylo pravděpodobně způsobeno tím, že rozúčtovatel je podle vyhlášky 269/2015 Sb. povinen účtovat minimálně 80% průměrných nákladů na vytápění 1m2 započitatelné podlahové plochy a navýšení do vyhláškou stanoveného limitu zpětně promítl do zvýšení počtu dílků. Tímto způsobem je simulována spotřeba tepla pro vytápění Vašeho bytu, kterou jste nečerpal z těles ústředního vytápění, ale prostupem z ostatních částí domu. Takto získané teplo nezaregistrují měřiče tepla či indikátory vytápění, ale může významným dílem zajistit tepelnou pohodu ve Vašem bytě.Korekci spotřeby tepla pro více ochlazované místnosti musí, (po poradě s odbornou firmou, projektantem nebo s rozúčtovatelem) stanovit vlastník domu (poskytovatel služeb). Pokud se stanovením korekce nejste spokojen, můžete požádat o nápravu vlastníka domu. Vzhledem k tomu, že registrovaná spotřeba tepla Vašeho bytu (odečtené dílky na indikátorech) byla pravděpodobně nižší, než výše uvedený limit (80% průměru), byla by jakákoli korekce zcela neúčinná, protože rozúčtovatel by vyúčtování následně stejně navýšil do předepsaného limitu.