Korekce nákladů dle vyhlášky 372/2001 Sb.

  1. ARTAV
  2. Korekce nákladů dle vyhlášky 372/2001 Sb.
ostatni

Text otázky

SBD mi ve vyúčtování nákladů za teplo provedlo korekci dle vyhl. 372/2001 Sb., § 4., odst.4. ( Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1m 2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období ). Jedná se o výpočet s poměrovými měřidly. Korekce byla provedena směrem nahoru, tedy ve zvýšení nespotřebovaných nákladů. Moje otázka zní: je provedení korekce spočívající ve zvýšení nákladů opodstatněné dle vyhlášky, když v bytě přebýváme minimálně a regulační ventily jsou nastaveny na minimální spotřebu tak, aby byt byl vlažen a nepřetápěn, pokud v něm nepřebýváme. Teplota v bytě dosahovala neustále 20' celsia v zimním období. Jsem za to, že vyhláška pamatuje na případy okrajových bytů v panelové zástavbě, kdy možné překročení skutečných nákladů na vytápění je co do stropu omezeno právě 40 % průměru všech jednotek. Nezdá se mi ale logické, že při úspoře nákladů na topení bych měl platit nespotřebovanou tepelnou energii. Ve vysvětlení, které mi SBD podalo na moji reklamaci se uvádí, že na můj byt doplácejí náklady ostatní bytové jednotky sousedící. Při regulaci na minimální spotřebu to je ale nelogické. Nač bych měl potom provedeno osazení ventily nastavenými na určitou minimální spotřebu tepelné energie a platil za přetápění bytů ostatních nájemníků?Jak si vyložit předmětný § vyhlášky? Je skutečně možné doúčtovat nespotřebovanou tepelnou energii za výše uvedených podmínek ?

Odpověď na otázku

Vaše rozúčtování bude pravděpodobně v pořádku. Problém je v tom, že do Vašeho bytu pro dosažení vnitřní teploty cca 20 st. přichází teplo také ze sousedních bytů i přes stropy a podlahy, i když máte otopná tělesa uzavřena a indikátory nevykazují spotřebu tepla. Skutečná spotřeba tepla se však projeví v tom, že nemáte v bytě 5 nebo 10 stupňů jako je venku, ale jak sám uvádíte asi 20 stupňů. Pokud teplota ve Vašem bytě byla v průměru o 2 stupně nižší, než průměrná teplota v ostatních bytech, bylo na vytápění Vašeho bytu skutečně spotřebováno jen asi o 12-13% tepla méně, (6,25 %/1st.C) než na vytápění ostatních bytů v průměru. Pokud částka, která Vám byla vyúčtována za vytápění činila měně než 87% průměrné částky účtované ve Vašem domě v přepočtu na 1m2, získal jste bonifikaci za Váš hospodárný přístup k vytápění a zaplatil jste méně, než jste ve skutečnosti spotřeboval.Nejedná se tedy o doúčtování nespotřebované energie, ale naopak, o doúčtování části skutečně spotřebované, ale indikátory na otopných tělesech nezaznamenané energie.