Korekce při vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Korekce při vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, ke své předešlé otázce uvádím upřesnění. Jsem předsedkyně výboru tohoto SVJ. Bohužel již nedokážeme namontovat indikátory tepla za rok 2009. Vzhledem k tomu, že SPD převzalo správu v březnu 2009 a následně bylo shromážděním vlastníků rozhodnuto jako první provést komplexní zateplení vč. výměny oken, nebylo možné použít finance ( a to i vzhledem k tomu, že není možné mezi vlastníky dosáhnout dohody o montáži )na montáž měřičů. Nicméně spoluvlastníkům se nelíbí, že 13let platili teplo někomu, kdo je bezohledný a chtějí zjistit možnosti jakékoliv sankce.Pokud byste věděli o podobném případu ( já jako stavař jsem se s tím nikdy nesetkala ) nebo dokázali poradit, byla bych ráda.Děkuji Ivana Buriánová

Odpověď na otázku

Naše předchozí odpověď obsahovala doporučení, jak si počínat, aby Vámi popsaná disproporce nadále negativně neovlivňovala přerozdělení nákladů na vytápění v rámci vašeho objektu. Při zachování stávajícího stavu a neochotě k montáži indikační techniky neumíme podat jiná doporučení. Naše odbornost není ani v právním poradenství, ani v oblasti stavební. Své případné dotazy tohoto typu proto musíte položit na jiném odborném portálu.