Korekce při vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Korekce při vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, vlastník bytové jednotky v panelovém domě z r.1985 si v r.1997 nechal zasklít lodžii rámovým systémem s jedním sklem a vyzdít boky lodžie ( tl. příčky z plynosilikátu 75mm ). Zasklení je provedeno bez přerušeného tepelného mostu. Po tomto zasklení provedl demontáž okna i balkonových dveří. Bývalý vlastník ( město ) o tom vědělo, nic nepodniklo. V roce 2009 vzniklo Společenství pro dům. Dodnes dochází k únikům tepla vyšším než by docházelo bez demontáže této balkonové sestavy a pochopitelně ostatní vlastníci se finančně podílí na spotřebě tepla v tomto bytě. Teplo je rozúčtováváno na m2, nejsou instalovány měřiče. Je možné tohoto vlastníka postihnout při ročním vyúčtování, tak aby ostatní neplatili i teplo spotřebované bezohledným vlastníkem ? Děkuji za odpověď I.Burianová

Odpověď na otázku

Vážená paní Buriánová!Plnou kompetenci k řešení Vámi popsaného problému má podle platné legislativy (vyhláška č. 372/2001 Sb.,§4 odst. 1 až 9) pouze vlastník objektu, ve Vašem případě SVJ. Montáží indikátorů-rozdělovačů topných nákladů a následným rozúčtováním nákladů na vytápění na základě indikované spotřeby tepla a při správné aplikaci §4, odst.3 zmíněné vyhlášky lze dosáhnout uspokojivého řešení Vámi popsaného problému.