Korekce-vyhláška 269/2015 Sb.

  1. ARTAV
  2. Korekce-vyhláška 269/2015 Sb.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,lze se souhlasem vlastníků v domě změnit maximální odchylku od průměrné spotřeby na m2 ZPP např. -20% a +40%

Odpověď na otázku

Podle ustanovení zákona O službách a prováděcí vyhlášky č. 269/2015 Sb., O rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, nesmí rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Upravovat tyto vyhláškou stanovené maximální odchylky od průměrné spotřeby na 1 m2 ZPP, např. na Vámi uváděné hodnoty -20% a +40% nedoporučujeme, protože by to bylo, dle našeho názoru, v rozporu se zákonem O službách a mohlo by to být i předmětem případných reklamací vyúčtování.

Menu