Korekční koeficient

  1. ARTAV
  2. Korekční koeficient
ostatni

Text otázky

Dobrý den,je vlastník povinnen v našem případě SVJstanovit rozúčtovací firmě algoritmus, kterým bude rozúčtování tepla prováděno? Jakým způsobem máme určit spodní hranici koeficientu korekce spotřeby +-40%?Nechali jsme to plně v kompetenci rozúčtovací firmě která ho využila v plném rozsahu od +40% do -40%. Vyúčtování bylo následně napadeno posudkem od energetického auditora p.Zunta, který upozornil, že jsme povinni určit algoritmus rozúčtovací firmě a že spodní hranice koeficientu korekce nemůže být -40% ale -20%. Rozúčtovací firma se hájí že je vše dle platné legislativy.Může se výsledný náměr dílku z indikátorů v případě, že přesahuje vyúčtování +40%, upravit snížením dílků tak aby se to vešlo do max +40%? Děkuji.

Odpověď na otázku

Ve Vašem dotazu směšujete dvě různé věci – výpočtový algoritmus a zadání vstupních podmínek pro rozúčtování.Výpočtový algoritmus je postupný sled matematických operací vedoucí k dosažení správného rozdělení vstupního nákladu v souladu s platnou legislativou a zadávacími podmínkami stanovenými vlastníkem objektu. Výpočtový algoritmus je duševním majetkem každé rozúčtovací společnosti a objednatel (vlastník objektu) jej nikterak neurčuje ani neovlivňuje.Na druhé straně, vstupní podmínky rozúčtování určuje zásadně objednatel, neboť za správnost rozúčtování zodpovídá v plné míře. Mezi vstupní podmínky patří mj. i stanovení spodní meze pro uplatnění požadavku §4, odst.4 vyhlášky č.372/2001 Sb. Pokud jste rozúčtovací firmě tento parametr nestanovili, nemohla postupovat jinak, než použít mez -40 % podle vyhlášky. Mohla Vám však doporučit změnu této spodní meze v návaznosti na tepelně izolační vlastnosti vašeho objektu. Argumentace Ing.Zunta je založena na požadavku vyhlášky č.194/2007 Sb., která ukládá vlastníkovi objektu zabezpečit vytápění objektu tak, aby nebyla podkročena teplota tepelné stability objektu, které se obvykkle pohybuje v rozmezí 16 – 18 °C. Použití spodní meze -40 % připouští trvalé dosahování teploty pouze 13,5 °C, zatímco spodní mez minus 20-25 % respektuje požadavek minimální teploty.Poslední část Vašeho dotazu se vztahuje právě k výpočtovému algoritmu. Vyhláška č.372/2001 Sb. ukládá zpracovateli rozúčtování upravit výpočtovou metodu tak, aby by splněny požadavky §4, odst.4, ale neurčuje přesný postup, jak toho dosáhnout. Jednotlivé rozúčtovací firmy používají odlišné postupy a jedním z nich je právě ten Vámi zmiňovaný.

Menu