korekční propočet

  1. ARTAV
  2. korekční propočet
ostatni

Text otázky

Při rozúčtování tepla došlo ke korekci dle §4 odst. (4) vyhlášky (připočteny "neměřené jednotky"). Zajímá mne algoritmus, nebo metodika provedení těchto korekcí u vámi provedného rozúčtování.DěkujiIng. HoráčekSVJ 1573 Rožnov p. R.

Odpověď na otázku

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu sama žádná rozúčtování neprovádí. Pro své členy nechala zpracovat program na korekci odchylek nevyhovujících limitu vyhlášky 372/2001 §4., odst.4., založený na zohlednění části tepla přestupujícího z bytu do bytu „pružným stlačením“ všech odchylek od průměru.Zpracovaný algoritmus však není závazný ani pro členy Asociace, a také není všemi členy Asociace využíván. Někteří členové ARTAV dávají přednost takovým korekcím, které postihnou menší počet uživatelů bytů.Pokud připočtení „neměřených jednotek“ postihuje přestupy tepla mezi byty, nelze proti němu, z hlediska požadavků vyhlášky nic namítat.