korektnost rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. korektnost rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme SVJ o 130bytových jednotkách. Chtěla bych se vás zeptat zda je způsob rozúčtování spotřeby tepla správný. Firma, která nám rozúčtování tepla počítá to dělá tak, že náměr na indikátorech tepla vynásobí plochou místnosti, kde je namontován. Poté jsou počty jednotek zkorigovány podle 372/2001 výše procent není uvedena. četla jsem, že do výpočtu musí být zavedeny i výkony jednotlivých ot. těles, což v našem vyúčtování není.Prosím o váš názor, zda je tento postup výpočtu obvyklý a zda podle vás nepoškozuje některé vlastníky.Děkuji s pozdravem Součková

Odpověď na otázku

Možnosti určení sptřební složky nákladů určuje § 4 odst.3 vyhlášky372/2001 Sb. a detailně tyto možnosti vysvětluje metodický pokyn vydaný MMR (tvůrcem vyhlášky) z 19. 12. 2002.Dle metodického pokynu lze spotřební složku místnosti určit dvěma způsoby:a) Spotřební složka místnosti = odečet indikátoru x jmenovitý výkon otopného tělesa x korekce polohy místnosti x případné další součinitele (kc atp.)b) Spotřební složka místnosti = odečet indikátoru x započitatelná podlahová plocha místnosti x případné další součinitele (kc atp.). Tento způsob nelze použít v případech kdy istalovaná otopná tělesa neodpovídají tepelným ztrátám místností např. kdy byly provedeny dodatečné změny proti projeku, zateplení objektu atp. Použití výpočtové metody není pouze na vůli rozúčtovatelské firmy ale jde vždy o dohodu s majitelem objektu. V případě, že je zpracování provedeno správně jsou výsledky dle způsobu a) i b) srovnatelné. Odpověd lze nalézt i v dotazu p. Beneše z 18.2.2009, detailní vysvětlení například v publikaci TEPLO vydané svazem českých a moravských bytových družstev v r. 2002.