Korficient korekce u OT.

  1. ARTAV
  2. Korficient korekce u OT.
ostatni

Text otázky

Vážení, mám dotaz, jak se stanovuje koeficient korekce u otopněho tělesa. Je na to nějaká norma? Konkrétně, rozúčtovatel u OT KONRAD P90 Typ 33K 600 uvádí koeficient ve výši 2,8545. Místnost je orientována jižním směram. Je to v pořádku. Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Zeman.

Odpověď na otázku

Dobrý den,Váš dotaz v podstatě zahrnuje dotazy dva – jednak směřuje ke koeficientůmvztaženým k otopnému tělesu (to jsou koeficienty požadované normami čSN EN834 a 835), jednak ke koeficientům polohy místnosti.1. Koeficienty vztažené pro konkrétní otopné těleso jsou dva – koeficientvýkonu otopného tělesa (ten stanovuje výrobce indikátoru v návaznosti navýkon deklarovaný výrobcem otopného tělesa) a koeficient přestupu tepla (tenstanovuje výrobce indikátoru na základě vlastních měření v laboratorníchpodmínkách). Součin obou pak vstupuje do přepočtu odečtených jednotek najednotky spotřební používané pro poměrové rozúčtování nákladů na teplo.2. Koeficient polohy místnosti se stanovuje buď empiricky anebo inženýrskýmvýpočtem na základě výpočtu tepelných ztrát pro každou vytápěnou místnost. Vkaždém případě však vyjadřuje energetickou náročnost konkrétní místnosti,tj. zohledňuje „nevýhodnost“ určité místnosti ve vztahu k místnostemoptimálním (v daném objektu). Z toho plyne, že absolutní hodnota tohotokoeficientu není podstatná, podstatné jsou proporce v rámci objektu(zúčtovací jednotky), ostatně jako u všech ukazatelů určených k poměrovémurozdělení nákladů na teplo.3. Některé postupy užívané na našem trhu spojují dva (resp. tři) shorauvedené koeficienty do jednoho jediného – tento je pak vždy součinem dílčíchkoeficientů.Podle platné právní úpravy za správnost všech koeficientů použitých prorozúčtování zodpovídá vlastník objektu a proto je třeba se obracet výhradněna něho s požadavkem na vysvětlení či revizi stávajícího stavu.