Kotelna pro tři SVJ.

  1. ARTAV
  2. Kotelna pro tři SVJ.
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Mám dva dotazy.V našem domě je kotelna na tuhá paliva společná pro tři SVJ a my ji chceme plynofikovat a osamostatnit se.Zbývajícím SVJ momentálně topíme na ústní dohodu a nemáme s nimi věcné břemeno.Jak postupovat ? A druhý dotaz na rozůčtování tepla.Se souhlasem většiny členů SVJ byly odpojeny dvě garáže na žádost jejich majitelů.Vznikl nám sice koeficient dle otopných stěn, ale snížila se nám celková výměra v m2.Jak postupovat a vzniká nám tímto nějaká povinnost vůči zbývajícím SVJ ? Děkuji.

Odpověď na otázku

První dotaz je mimo problematiku ON-LINE porady a proto musíte dotaz vznést na jiném portále. Neexistující smluvní vztahy v dodávce tepla jsou však velmi vážný problém.Odpověď na druhý dotaz je nutno řešit dle dohody (smlouvy) na rozúčtování nákladů (OTOP, TUV, Sv) pro jednotlivá SVJ. Pokud, žádný smluvní vztah mezi jednotlivými SVJ neexistuje je nutno jej bezprostředně vytvořit. S rozhodnutím vašeho SVJ by měli být ostatní SVJ seznámeni a měli by jej odsouhlasit. Za rozúčtování je dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. (dále jen vyhlášky) zodpovědný vlastník objektu a mělo by tedy jít o dohodu jednotlivých vlastníků.Odpojení místností od ústředního vytápění je v pravomoci vlastníka objektu a dále se vyžaduje i souhlasné stanovisko stavebního úřadu (viz metodický pokyn MMR č.j. 28203/2002-71 k vyhlášce a §6, odst. 2 vyhlášky) – způsob rozhodování je pak určen stanovami vašeho SVJ. Taková změna pak má (nebo může mít) následující dopady:a) změna podlahové plochy vytápěných prostor ve vztahu k rozdělování nákladůkotelny na jednotlivá SVJ (viz první dotaz),b) změna podlahové plochy vytápěných prostor ve vztahu k rozdělování nákladůna vytápění pro vaše SVJ,c) změna polohových koeficientů vytápěných místností sousedících sodpojenými garážemi.Zodpovědnost za zohlednění vlivů podle bodu a) nese vlastník (provozovatel) kotelny, za body b) a c) pak vlastník objektu, tedy vaše SVJ.Závěrem je nutno dodat, že i když jsou garáže odpojeny, tak dle §6, odst. 2 vyhlášky bude na garáže vyúčtována základní složka nákladů a to dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy garáží k celkové započitatelné podlahové ploše prostorů v zúčtovací jednotce.