Kvalifikace rozúčtovatele

  1. ARTAV
  2. Kvalifikace rozúčtovatele
legislativa

Text otázky

Může rozúčtování provádět osoba vlastnící jeden nebo více účtovaných bytů? Musí mít odborné vzdělání? Musí mít živnostenské oprávnění?

Odpověď na otázku

Pokud je činnost rozúčtování nákladů provozována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, pak je třeba na tuto činnost mít živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Při provádění rozúčtování je třeba dodržovat platnou legislativu, tj. aktuálně zákon č. 67/2013 Sb. a vyhlášku č. 269/2015 Sb. Zákon 67/2013 Sb. nestanovuje žádné specifické požadavky na osobu, která rozúčtování provádí.