Legislativa v souladu se Směrnicí EU

  1. ARTAV
  2. Legislativa v souladu se Směrnicí EU
legislativa

Text otázky

Již byla přijata národní úprava dle Směrnice 2012/27/EU, která měla být přijata do konce června t.r.? Pokud ne, jaký je výhled této úpravy. Děkuji pěkně

Odpověď na otázku

Zmíněná směrnice EED nebyla dosud transponována do české legislativy. Podle předběžných informací k tomu dojde nejdříve v druhé polovině roku 2021, případně až začátkem roku 2022. Více se můžete dovědět na semináři, který k tomuto tématu uspořádá ARTAV v Praze dne 5.11.2020.

-peho-

Menu