Letní vytápění

  1. ARTAV
  2. Letní vytápění
ostatni

Text otázky

Jsem ze společenství vlastníků a jedná se mi o to, kdo musí dát souhlas s letním vytápěním, zda majitel bytu nebo v případě, že ve svém bytě mám nájemníka , musí dát souhlas on. Není mi jasný pojem vyhlášky 152/2001 Sb konečný spotřebitel,nájemník, když zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb říká, že veškerá rozhodnutí musí činnit vlastník bytu.Děkuji za Vaši odpověďPetra Blažková

Odpověď na otázku

Vyhláška č. 152/2001 Sb. v § 3, odst. 5 říká: „V případě souhlasu nejméně dvou třetin nájemníků (spotřebitelů) se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky“. Z toho lze odvodit, že konečný souhlas skutečně dává uživatel bytu coby konečný spotřebitel tepla, nikoliv vlastník domu. Povinností vlastníka domu je zajistit vytápění jako takové. U SVBJ je vlastník bytu současně i uživatelem bytu, pokud v bytě bydlí. Pokud byt pronajímá a nájemce je osobou, na kterou správce domu rozúčtuje a od které inkasuje úhradu za vytápění, pak tento nájemce, jako uživatel a konečný spotřebitel dává souhlas k vytápění mimo topné období.